Ledigheten i Vestfold er har gått ned med én prosent i juni 2019, målt mot samme periode i fjor, og ligger nå på 2,6 prosent.

Størst nedgang var det i Svelvik med 13 prosent, mens Re hadde en økning på 10 prosent. Arbeidsmarkedstiltakene er redusert med 29 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

– Det er gledelig å se at ledigheten i Vestfold totalt går ned, men det er en økning i ledigheten blant kvinner, spesielt i aldersgruppen over 50 år, og for menn under 25 år, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Færre permitterte

69 personer var registrert som helt eller delvis permittert ved utgangen av juni. Dette er en nedgang på 47 prosent.

– At antallet helt eller delvis permitterte fortsetter å gå ned samtidig som antall stillinger fortsetter å øke, viser at næringslivet i Vestfold ser lyst på fremtiden, sier Tønnessen.