- Hele landet opplever en eksplosiv økning av arbeidsledighet i mars på grunn av permitteringer og oppsigelser som følge av koronapandemien. Det er en krevende situasjon for alle og Na jobber på spreng for å sikre god informasjon, inntektssikring, arbeidskraftmobilisering og oppfølging av brukere i utsatte grupper, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

- NAV jobber med å finne gode og effektive løsninger i arbeidsmarkedet og for den enkelte. Så snart informasjon og løsninger er klare, oppdateres informasjonen på NAVs nettsider, sier Tønnessen med en oppfordring til alle om å holde seg oppdatert på nav.no.

Stor variasjon

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder ledigheten ved utgangen av mars 2020. Fylkets mest folkerike kommune, Sandefjord, har høyest andel arbeidsledige med hele 12 prosent av arbeidstyrken. Lavest arbeidsledighet i fylket er i Fyresdal med seks prosent.

Overnattings- og serveringsbransjen hardest rammet

Hele 48 prosent av ansatte i overnattings- og serveringsbransjen var permittert ved utgangen av mars. 20 prosent av de ansatte i varehandel var permittert, og 19 prosent innen transport.

Se statistikk fra Vestfold og Telemark