Arbeidsledigheten fortsetter å øke

Figur 1: Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, fordelt på kommuner i Vestfold og Telemark