Arbeidsledigheten fortsetter å øke

Figur som viser ledighet i kommunene
Figur 1: Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, fordelt på kommuner i Vestfold og Telemark