Like mange ledige stillinger som antall arbeidsledige

Hvordan kan samfunnet bidra med å fylle de ledige stillingene for å skape utvikling og en verdiskaping i samfunnet? spør Tønnessen