Gjennom dette kurset kvalifiseres du til førerkort kl. CE- lastebil med henger.

Hva er en yrkessjåfør?

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør eller bussjåfør.

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt. Du må håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • transportere forsvarlig og sikkert
 • lasting og lossing
 • sikring av last etter gjeldende forskrifter
 • planlegge transportoppdrag
 • yte service
 • enkelt vedlikehold av utstyr
 • daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
 • overholde reglene for kjøre- og hviletid
 • dokumentkontroll av fraktbrev
 • følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset passer for deg som:

 • er motivert til å jobbe som yrkessjåfør
 • har hatt gyldig førerkort i kl. B i minst to år
 • har gode norskkunnskaper
 • har gyldig helseattest

Innhold i kurset

Det gjennomføres et forkurs og et hovedkurs.

Innhold i kurset:

 • Teoretisk og praktisk opplæring i henhold til forskrift om trafikkopplæring til førerkort klasse CE inkludert glattkjøring for tyngre kjøretøy.
 • ADR stykkgods.
 • Grunnutdanning for yrkessjåfør tungbil