Hva gjør en vekter?

Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for vektere kan være:

 • vakthold av områder som eksempelvis store arbeidsplasser, parkeringsplasser, kjøpesentre, museer eller eiendommer
 • kontroll og tilsyn av tekniske installasjoner
 • bistå butikker eller firmaer ved alarm
 • betjene resepsjoner
 • forebygge uønskede situasjoner
 • håndtere konflikter
 • ha oppsyn med overvåkingsanlegg
 • rapportere avvik og observasjoner
 • planlegge sikkerhetstiltak
 • veilede publikum

Vekterjobben kan være stasjonær eller patruljerende.

Personlige egenskaper for en vekter

Som vekter må du være selvstendig, kunne ta initiativ og har god vurderingsevne. Du må også være serviceinnstilt. Andre viktige egenskaper er empati og evne til å håndtere konflikter. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset er for deg som:

 • er registrert arbeidssøker over 19 år
 • har interesse og motivasjon for å jobbe som vekter
 • kan være mobil og kunne jobbe skift og turnus
 • har generelt god helse
 • kan vise til tilfredsstillende vandel

Innhold i kurset

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring som går over 6 uker.Du vil bli fulgt opp med individuelle samtaler etter behov.

Du vil få grunnutdanning som vekter og skal etter endt kurs utføre blant annet følgende oppgaver:

 • Vaktvirksomhet med høy kvalitet
 • Livreddende førstehjelp og kunne at ansvar på skadested
 • Foreta brannsikring, brannvern og slukking av branntilløp
 • Samhandle med politi og nødetater
 • Skrive tilfredsstillende tjenesterapporter
 • Vurdere og ivareta egensikkerhet
 • Vurdere konflikt risiko og foreslå tiltak
 • Bruke IKT-verktøy
 • Kjenne til risikoanalyser, beredskapsplaner og HMS-regelverk knyttet til vekterfaget