Hva gjør en helsefagarbeider?

En helsefagarbeider skal ivareta den enkelte pasient og brukers behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver, og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke, og andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, i psykiatri og i rusomsorg.

Personlige egenskaper for en helsefagarbeider

Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Som helsefagarbeider må du ha evne til å bry deg om andre og. Dessuten må du ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere, også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper.

Hvem passer dette kurset for?

Du må:

  • være registrert arbeidssøker over 26 år
  • være motivert og ha ønske om å jobbe i faget
  • ha gode kunnskaper i norsk
  • Det er en fordel om du har bakgrunn fra helsefaget

Innhold i kurset

Kurset skal bidra til at du kan inngå lærlingkontrakt som helsefagarbeider. Etter kurset vil du motta vitnemål, og du kan ta fagbrev som helsefagarbeider.

Du får opplæring innen:

  • Fag i VG1 Helse- og oppvekstfag
  • Fag i VG2 Helsearbeiderfag
  • Helsefremmende arbeid
  • Yrkesutprøving
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og teori i kroppsøving

Kurset er et komprimert kurs basert på pensum fra VG1 og VG2. Det vil være 40 ukers undervisning. Normal læretid er to år.