Jobbklubber

Hvis du er uten arbeid, og vil bli en bedre og mer aktiv jobbsøker, kan jobbklubb være noe for deg.

Jobbklubbene skal bidra til at deltakerne gjennom egeninnsats og oppfølging får ordinær jobb.

Jobbklubber er for deg som:

 • Er uten arbeid
 • Vil bli en bedre og mer aktiv jobbsøker
 • Har behov for oppfølging i jobbsøkerprosessen

Det finnes ulike typer jobbklubber i Vestfold og Telemark.

Digital jobbklubb

Er du uten arbeid og har et ønsker om å bli en bedre og mer aktiv jobbsøker? Er du i tillegg kjent med digitale verktøy? 

Målet for de digitale jobbklubbene er at du, gjennom oppfølging og egeninnsats, får en ordinær jobb.

Innhold

Individuell oppfølging og tilpasning:

 • Bevisstgjøring av evner, kompetanse og arbeidsmål – utarbeide egen plan
 • Markedsføring og salg av egen kompetanse
 • Realitetsorientering for å se på kompetanse og jobbmuligheter
 • Oppbygging av motivasjon og selvtillit, se på mulighetsrommet og den tause kompetansen

Gi gode kunnskaper i jobbsøkingsprosessen:

 • Skrive og skreddersy søknad og cv
 • Oppsøkende virksomhet
 • Intervjutrening, inkludert bruk av video der det er aktuelt
 • Kunnskaper om arbeidsmarkedet
 • Mobilitet på arbeidsmarkedet
 • Ulike arena for jobbsøking
 • Hvordan finne ledige stillinger som ikke er annonsert
 • Aktivt bruk av digitale verktøy,
 • internett og sosiale medier i jobbsøking

Varighet

Rullerende opptak av nye deltagere.
Kursperiode inntil seks uker.

Digitale jobbklubber arrangeres i hele fylket. Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon om digitale jobbklubber der du bor.
 

Ung Inn

Er du registrert arbeidssøker i alderen 18 til 24 år?
Har du ønske eller behov for grunnleggende kunnskap og innsikt i jobbsøkerprosessen?

Ung Inn er en jobbklubb som skal bidra til at deltagerne, gjennom økt fokus og kompetanse og stor egeninnsats kommer i ordinært arbeid.

Innhold

 • Bevisstgjøring og ansvarliggjøring
 • Motivasjon og selvtillit
 • «Hva er min kompetanse?»
 • Holdninger til jobbsøking og egenaktiviteter
 • Jobbsøknad og cv
 • Arbeidsmarked, bedrifter og nettverksbygging
 • Hva ser arbeidsgivere etter ved ansettelse?
 • Hva kreves av meg som ansatt?
 • Utdanningsmuligheter
 • Arbeidsledighetspsykologi
 • Bruk av «Din side» på www.nav.no - og meldekort

Varighet

Det er kontinuerlig opptak til kursene og varigheten varierer basert på individuelle behov.

Kurssteder

 • NAV Bamble
 • NAV Kragerø
 • NAV Porsgrunn
 • NAV Skien

Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon om Ung Inn der du bor.


Arbeid først

Er du registrert arbeidssøker over 25 år?
Har du ønske eller behov for økt kunnskap og innsikt i jobbsøkerprosessen?

Arbeid først er en jobbklubb som skal hjelpe deg med å bli bevisst din egen kompetanse, og gjøre deg i stand til å formidle denne til arbeidsgivere. Du vil få informasjon og veiledning. Målet med kurset er at du, gjennom økt kompetanse og egeninnsats, skal komme ut i ordinær jobb.

Innhold

 • Jobbsøknad og cv
 • Oppsøkende virksomhet – nettverksbygging
 • Intervjutrening – hvordan selge seg selv
 • Arbeidsmarkedskunnskap
 • Mobilitet
 • Identifisering av arenaer for jobbsøking
 • Hvordan finne ledige stillinger
 • Aktivt bruk av internett og sosiale medier i jobbsøkerprosessen
 • Bemannings- og rekrutteringsbyråer
 • Bruk av «Din side» på www.nav.no

Varighet

Det er kontinuerlig opptak til kursene og varigheten varierer basert på individuelle behov.

Kurssteder

 • NAV Bamble
 • NAV Kragerø
 • NAV Porsgrunn
 • NAV Skien

Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon om Arbeid først der du bor.

Fakta

For mer informasjon om aktuelle jobbklubbtilbud der du bor, ta kontakt med ditt NAV-kontor.

Illustrasjonsbilde nyhetsbrev
Nyhetsbrev