Jobbklubbene skal bidra til at deltakerne gjennom egeninnsats og oppfølging får ordinær jobb.

Jobbklubber er for deg som:

 • Er uten arbeid
 • Vil bli en bedre og mer aktiv jobbsøker
 • Har behov for oppfølging i jobbsøkerprosessen

Det finnes ulike typer jobbklubber i Vestfold og Telemark.

Digital jobbklubb

Er du uten arbeid og har et ønsker om å bli en bedre og mer aktiv jobbsøker? Er du i tillegg kjent med digitale verktøy? 

Målet for de digitale jobbklubbene er at du, gjennom oppfølging og egeninnsats, får en ordinær jobb.

Innhold

Individuell oppfølging og tilpasning:

 • Bevisstgjøring av evner, kompetanse og arbeidsmål – utarbeide egen plan
 • Markedsføring og salg av egen kompetanse
 • Realitetsorientering for å se på kompetanse og jobbmuligheter
 • Oppbygging av motivasjon og selvtillit, se på mulighetsrommet og den tause kompetansen

Gi gode kunnskaper i jobbsøkingsprosessen:

 • Skrive og skreddersy søknad og cv
 • Oppsøkende virksomhet
 • Intervjutrening, inkludert bruk av video der det er aktuelt
 • Kunnskaper om arbeidsmarkedet
 • Mobilitet på arbeidsmarkedet
 • Ulike arena for jobbsøking
 • Hvordan finne ledige stillinger som ikke er annonsert
 • Aktivt bruk av digitale verktøy,
 • internett og sosiale medier i jobbsøking

Varighet

Rullerende opptak av nye deltagere. Kursperiode inntil seks uker.

Digitale jobbklubber arrangeres i hele fylket. Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon om digitale jobbklubber der du bor.  

Ung Inn

Er du registrert arbeidssøker i alderen 18 til 24 år? Har du ønske eller behov for grunnleggende kunnskap og innsikt i jobbsøkerprosessen?

Ung Inn er en jobbklubb som skal bidra til at deltagerne, gjennom økt fokus og kompetanse og stor egeninnsats kommer i ordinært arbeid.

Innhold

 • Bevisstgjøring og ansvarliggjøring
 • Motivasjon og selvtillit
 • «Hva er min kompetanse?»
 • Holdninger til jobbsøking og egenaktiviteter
 • Jobbsøknad og cv
 • Arbeidsmarked, bedrifter og nettverksbygging
 • Hva ser arbeidsgivere etter ved ansettelse?
 • Hva kreves av meg som ansatt?
 • Utdanningsmuligheter
 • Arbeidsledighetspsykologi
 • Bruk av «Din side» på www.nav.no - og meldekort

Varighet

Det er kontinuerlig opptak til kursene og varigheten varierer basert på individuelle behov.

Kurssteder

 • NAV Bamble
 • NAV Kragerø
 • NAV Porsgrunn
 • NAV Skien

Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon om Ung Inn der du bor.

Arbeid først

Er du registrert arbeidssøker over 25 år? Har du ønske eller behov for økt kunnskap og innsikt i jobbsøkerprosessen?

Arbeid først er en jobbklubb som skal hjelpe deg med å bli bevisst din egen kompetanse, og gjøre deg i stand til å formidle denne til arbeidsgivere. Du vil få informasjon og veiledning. Målet med kurset er at du, gjennom økt kompetanse og egeninnsats, skal komme ut i ordinær jobb.

Innhold

 • Jobbsøknad og cv
 • Oppsøkende virksomhet – nettverksbygging
 • Intervjutrening – hvordan selge seg selv
 • Arbeidsmarkedskunnskap
 • Mobilitet
 • Identifisering av arenaer for jobbsøking
 • Hvordan finne ledige stillinger
 • Aktivt bruk av internett og sosiale medier i jobbsøkerprosessen
 • Bemannings- og rekrutteringsbyråer
 • Bruk av «Din side» på www.nav.no

Varighet

Det er kontinuerlig opptak til kursene og varigheten varierer basert på individuelle behov.

Kurssteder

 • NAV Bamble
 • NAV Kragerø
 • NAV Porsgrunn
 • NAV Skien

Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon om Arbeid først der du bor.