Jobbklubber

 • Er uten arbeid
 • Vil bli en bedre og mer aktiv jobbsøker
 • Har behov for oppfølging i jobbsøkerprosessen

Digital jobbklubb

 • Bevisstgjøring av evner, kompetanse og arbeidsmål – utarbeide egen plan
 • Markedsføring og salg av egen kompetanse
 • Realitetsorientering for å se på kompetanse og jobbmuligheter
 • Oppbygging av motivasjon og selvtillit, se på mulighetsrommet og den tause kompetansen
 • Skrive og skreddersy søknad og cv
 • Oppsøkende virksomhet
 • Intervjutrening, inkludert bruk av video der det er aktuelt
 • Kunnskaper om arbeidsmarkedet
 • Mobilitet på arbeidsmarkedet
 • Ulike arena for jobbsøking
 • Hvordan finne ledige stillinger som ikke er annonsert
 • Aktivt bruk av digitale verktøy,
 • internett og sosiale medier i jobbsøking

Ung Inn

 • Bevisstgjøring og ansvarliggjøring
 • Motivasjon og selvtillit
 • «Hva er min kompetanse?»
 • Holdninger til jobbsøking og egenaktiviteter
 • Jobbsøknad og cv
 • Arbeidsmarked, bedrifter og nettverksbygging
 • Hva ser arbeidsgivere etter ved ansettelse?
 • Hva kreves av meg som ansatt?
 • Utdanningsmuligheter
 • Arbeidsledighetspsykologi
 • Bruk av «Din side» på www.nav.no - og meldekort
 • NAV Bamble
 • NAV Kragerø
 • NAV Porsgrunn
 • NAV Skien

Arbeid først

 • Jobbsøknad og cv
 • Oppsøkende virksomhet – nettverksbygging
 • Intervjutrening – hvordan selge seg selv
 • Arbeidsmarkedskunnskap
 • Mobilitet
 • Identifisering av arenaer for jobbsøking
 • Hvordan finne ledige stillinger
 • Aktivt bruk av internett og sosiale medier i jobbsøkerprosessen
 • Bemannings- og rekrutteringsbyråer
 • Bruk av «Din side» på www.nav.no
 • NAV Bamble
 • NAV Kragerø
 • NAV Porsgrunn
 • NAV Skien

Fakta

Illustrasjonsbilde nyhetsbrev
Nyhetsbrev