Våre viktigste innsatsområder er å bidra til reduksjon av sykefraværet, hindre frafall fra arbeidslivet og bistå i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

For å få etablert gode systemer i virksomheten, er det ofte nødvendig med små eller større prosesser. I denne sammenheng kan vi bistå med:

• Kartlegging og analyse av nå-situasjonen i virksomheten

• Rådgivning til videre prosess

• Koordinering av offentlige samarbeidspartnere

• Kompetanseheving innenfor IA-området for ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte

• Veiledning av ledere i vanskelige enkeltsaker

• Informasjon om økonomiske virkemidler

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål, behov for råd og veiledning eller et ønske om kompetansehevende bistand!

Elektronisk kontaktskjema

E-post: nav.arbeidslivssenter.vest-viken@nav.no