NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag bistår NAV-kontorene i Trøndelag med rådgivning, veiledning og avklaring av arbeidssøkere.

EURES-tjenester  i NAV Trøndelag hjelper arbeidsgivere med å finne arbeidskraft innenfor EØS. Vi hjelper også arbeidssøkere med å finne ledige stillinger innenfor samme område.

NAV Intro Trondheim er kompetansesenteret for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

Rekruttering   inngår som en del av tjenestene som NAV-kontorene tilbyr virksomhetene i byen. NAV Trøndelag har egne markedsrådgivere som bistår din bedrift med å finne kompetansen dere har behov for.