Ta kontakt med:

Kommunikasjonsrådgiver Morten Vikeby Telefon: 922 19 093

Seniorrådgiver strategisk kommunikasjon Siren Storli Telefon 909 44 127

Regiondirektør Grete Kristoffersen Telefon: 415 48 541

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du ringe pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn). Jeg bor i (kommune).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten, om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om, samt hvilken kommune de bor i.