NAV Arbeidsrådgivning  bistår NAV-kontorene i Troms og Finnmark med rådgivning, veiledning og avklaring av arbeidssøkere.

EURES-tjenesten i NAV Troms og Finnmark hjelper arbeidsgivere med rekruttering innenfor EU/EØS-landene og Sveits. Arbeidssøkere som ønsker å jobbe innenfor samme område, kan få veiledning og råd i jobbsøkerprosessen.