Her finner du felles informasjon om arbeidsmarkedet og ledighetsutviklingen i Troms og Finnmark. Fila "Ledighet" viser ledighetstall og -prosent hittil i år fordelt på kommuner. Fila "Hovedtall" gir mer detaljert oversikt over ledigheten fordelt på kommuner, kjønn, alder, bransjer mm.