Ønsker din arbeidsplass å jobbe med forebygging av fravær og et godt arbeidsmiljø?

HelseIArbeid er et samarbeid mellom UNN og NAV Arbeidslivssenter og en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Sammen kommer vi til din arbeidsplass med informasjon om de helseplagene som oftest fører til sykefravær  - muskel-/skjelett og/eller psykiske plager. Samtidig jobber dere med viktige spørsmål om eget arbeidsmiljø. Målet er å fremme mestring og arbeidsdeltagelse ved helseplager. 

En del av tilbudet er også at ansatte kan få rask tilgang på tverrfaglig utredning og avklaring, og trygges på mestring av egne helseplager. Dette tilbudet gis på HelseIArbeid-senteret på UNN i Tromsø, på egne poliklinikker ved UNN Harstad og i Kirkenes (Finnmarkssykehuset), og ved opptreningssenteret i Finnmark (Alta).

Deltakelse i HelseIArbeid er gratis.

Dersom din arbeidsplass ønsker mer informasjon om HelseIArbeid - ta kontakt på: NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark 

Se brosjyre under "Relatert informasjon".

HelseIArbeid - logo - NY (2).png