Tilbodet passer for deg som er i behandling ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Stavanger, på Jæren eller ved Haugaland DPS.  IPS Rogaland består av eit tverrfagleg team satt saman av jobbspesialist, behandlar og andre fagpersonar med kompetanse innan arbeid, psykisk helse og rus. Dei tilbyr både behandling og jobbstøtte. 

IPS Rogaland er et samarbeid mellom Helse Fonna, Helse Stavanger, Jæren DPS og NAV Rogaland.

Kontaktpersonar i for IPS Rogaland:  

Stavanger DPS Kjersti Schwalb, – Metodeleder IPS Rogaland mobil: 980 61 534
Stavanger DPS Stian Sjøberg – Jobbspesialist mobil: 932 14 360 
Haugaland DPS Ramona Grunnaleite – Jobbspesialist mobil: 971 30 229
Jæren DPS Randi Kydland – Jobbspesialist mobil: 908 86 413