Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet i Rogaland i 4. kvartal 2022

Publisert 2. mars 2023Oppdatert 2. mars 2023