NAV Rogaland på sosiale medier

Du kan følge NAV Rogaland på sosiale medier for å holde deg oppdatert på trendar og utvikling i større grad på område som arbeidsløyse, arbeidsavklaring, sjukefravær og uføreområdet.