Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Øst-Viken.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker er det ansatt fylkeskoordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.

Unge med nedsatt funksjonsevne

Unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne møter ofte utfordringer når de skal ut i arbeidslivet. Gjennom å samle innsatsen er målet at flere skal få slippe til.