Fortsatt høy andel mottakere av arbeidsavklaringspenger i Øst-Viken

Publisert 20. januar 2023Oppdatert 20. januar 2023