Fortsatt høy andel mottakere av arbeidsavklaringspenger i Øst-Viken