Prognose for arbeidsmarkedet i Øst-Viken 2020

Det forventes at det blir flere ledige jobber i Øst-Viken i 2020. Det blir likevel flere arbeidsledige i inneværende år. Hovedgrunnen til at arbeidsledigheten vil øke er at arbeidsstyrken vil øke mer enn jobbveksten.

Ifølge arbeidsmarkedsprognosen for Øst-Viken  (regionen inkluderer tidligere Østfold og Akershus, unntatt Asker og Bærum), som er en prognose over forventet sysselsetting og arbeidsledighet i 2020, ser vi at det har vært en positiv utvikling på arbeidsmarkedet i Øst-Viken siden 2016.

I inneværende år forventes det at antallet jobber i Øst-Viken vil stige med om lag 5000. Samtidig viser prognosen at det forventes noe økt arbeidsledighet sammenlignet med i fjor. Det vil bli om lag 9 500 helt ledige i gjennomsnitt per måned, mot 9 288 ledige i 2019.

Størst økning i antall sysselsatte forventes innen disse bransjene:

•    helse- og sosialtjenester
•    bygg- og anleggsvirksomhet
•    utdanning
•    eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting

Pendling til og fra Øst-Viken

Mange av de sysselsatte som bor i Øst-Viken har sin arbeidsplass utenfor regionen. De siste årene har nettoutpendlingen fra Øst-Viken økt jevnt, særlig til Oslo-området. Dette vil fortsette i 2020. Det forventes en netto utpendling på 64 500 personer. Det er en økning på 2,4 prosent fra 2019. 15 prosent av de sysselsatte som jobber i Øst-Viken har sitt bosted utenfor regionen, hvilket betyr at litt færre enn 61 700 sysselsatte pendler inn til arbeid i bedrifter i Øst-Viken.
 

Under "relatert innhold" ligger arbeidsmarkedsprognosen for Øst-Viken 2020 (pdf).