Oppfølgingstiltaket er tilgjengelig for deltakere fra hele Øst-Viken, og har kontinuerlig inntak. Det er også egne oppfølgingstiltak for deltakere med syns- eller hørselshemming.

Tiltaket skal tilpasses din situasjon. Jobbkonsulenten du kommer i kontakt med, vil lage en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres sammen med deg. Planen skal være en oversikt over hvilke aktiviteter du skal delta på. Du får gjennomsnittlig 10 timer individuell oppfølging per måned i hele tiltaksperioden.

Tiltaket skal tilby

  • karriereveiledning og bistand til å se egne muligheter på arbeidsmarkedet 
  • bistand til målrettet jobbsøking og jobbutvikling 
  • veiledning og råd knyttet til å delta i arbeidslivet
  • opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å komme i og beholde arbeid 
  • oppfølging på arbeidsplassen  
  • oppfølging og støtte for å sikre at du beholder jobben
  • bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen

Hvis du ikke har et arbeidsforhold, vil oppfølgingen gå ut på å styrke dine muligheter som jobbsøker, og å hjelpe deg med å finne en jobb du vil trives i. Du får oppfølging både i jobbsøkerfasen og i startfasen av ordinært arbeid.

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold, for eksempel hvis du er sykmeldt, skal oppfølgingen foregå i tilknytning til jobben din. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt å gå tilbake til det arbeidsforholdet du har nå, vil du få oppfølging med sikte på at du skal finne en annen jobb.

Oppfølgingstiltaket kan vare i inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere seks måneder. For noen deltakergrupper kan det også være aktuelt å delta i en lengre periode utover et år.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om oppfølgingstiltaket er aktuelt for deg.