Avklaringstiltak er tilgjengelig for deltakere fra hele Øst-Viken, og har kontinuerlig inntak. Det er også egne avklaringstiltak for deltakere med syns- eller hørselshemming.

Avklaringstiltaket skal hjelpe deg å få svar på hva du trenger for å kunne beholde jobben din, eller komme ut i jobb. Tiltaket skal bidra til at du får økt innsikt i dine muligheter på arbeidsmarkedet, og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Tiltaket skal tilpasses din situasjon. Jobbkonsulenten du kommer i kontakt med vil lage en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres sammen med deg. Planen skal være en oversikt over hvilke aktiviteter du skal delta på.

Eksempler på hva tiltaket kan inneholde

  • prøve ut ulike arbeidsoppgaver på en eller flere arbeidsplasser
  • få veiledning for valg av yrke og hvilke arbeidsoppgaver som kan passe for deg
  • kartlegging av din kompetanse og dine ønsker
  • vurdering av om det kan gjøres tilpasninger på arbeidsplassen din slik at du kan fortsette i jobben din, eller jobbe mer

Avklaringstiltaket varer i 4 uker. Tiltaket kan forlenges med inntil 8 uker. Maksimal varighet er 12 uker.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å høre om avklaringstiltaket er aktuelt for deg.