Ledigheten i Oslo fortsetter å falle i mars

  • Del på TwitterDel på Twitter
  • Del på FacebookDel på Facebook
  • Del på LinkedInDel på LinkedIn
Helt ledige og permitterte i Oslo per mars 2022.
Helt ledige og permitterte i Oslo per mars 2022.