1 av 3 bedrifter i Oslo ønsker å ansette flere

  • Del på TwitterDel på Twitter
  • Del på FacebookDel på Facebook
  • Del på LinkedInDel på LinkedIn
Hovedfunn fra NAV Oslos bedriftsundersøkelse 20222.
Hovedfunn fra NAV Oslos bedriftsundersøkelse 2022.