Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Nordland.

Digital sykmelding i Nordland

Nordland er valgt ut som fylke nr. 2 i landet der alle sykmeldte arbeidstakere kan ta i bruk den digitale sykmeldingen, inkludert søknad om sykepenger. Fra 1. oktober gjelder dette alle arbeidsgivere som holder til i Nordland

Angående næringsfaglige vurderinger

Næringsfaglig vurdering er et krav NAV har til brukere som mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og som ønsker å etablere egen bedrift eller virksomhet.