NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal bistår personer som har behov for veiledningsbistand som går utover den bistand NAV-kontorene kan gi. I første rekke vil dette være personer som opplever særlige vansker med å finne gode løsninger i forhold til arbeid.

Det er du sammen med din NAV-veileder som vurderer om det er aktuelt med bistand fra NAV Arbeidsrådgivning.