Dette er HelseIArbeid

HelseIArbeid er en satsing på forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, skjelett- og psykiske plager. Tiltaket er en del av IA-avtalen og skal styrke det forebyggende arbeidet og gi raskere avklaring for mennesker med muskel-skjelett- og psykiske plager.

HelseIArbeid er tjenestesamhandling mellom NAV og Helsetjenesten.

Målgruppen er den store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel- og skjelett lidelser og/eller vanlige psykiske helseplager.

I Møre og Romsdal startes en pilot som varer i ett år fra 1. september 2020. I løpet av 2021 skal det være etablert slike senter i hele landet. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helseforetaket og NAV i fylket i forbindelse med denne satsingen. Det er også opprettet en styringsgruppe, referansegruppe og 3 arbeidsgrupper.

 

HelseIArbeid består av:

  • Individtiltaket

Tilgang på rask tverrfaglig, spesialisert og arbeidsfokusert utredning og avklaring. Det er etablert et HelseIArbeid-senter i Molde og Ålesund. I hvert senter er det ansatt en NAV-veileder som en del av teamet.

  • Bedriftstiltaket

Formidling av oppdatert kunnskap om muskel-skjelett og psykiske helseproblemer på arbeidsplasser. Tiltaket inneholder også prosessarbeid for å øke inkludering, mestring og arbeidsdeltakelse på arbeidsplasser. I pilotperioden skal fire bedrifter fra Møre og Romsdal delta i dette tiltaket.

Vi kommer etter hvert med mer informasjon om bedriftstiltaket i samarbeid med bedriftene som prøver ut tiltaket. 

Her får du informasjon om HelseIArbeid-senter i Molde og Ålesund

Nyhetssak Helse Møre og Romsdal