1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

 

Lavest ledighet i Nord-Østerdal

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet også denne måneden hadde et høyere antall helt ledige sammenlignet med mai i fjor. For første gang i år var også den bruddjusterte bruttoledigheten høyere enn i fjor. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten økte i mai måned.

– Nord-Østerdal hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,2 prosent. Ledigheten her var imidlertid en god del høyere enn i samme måned i fjor. Ledigheten var høyest i Sør-Østerdal med 2,4 prosent. En av årsakene til den høye ledigheten i denne regionen er at vinterturistsesongen i Trysil nå er omme, påpeker Lien.

 

Mange unge ledige

– Helt ledige i aldersgruppen under 30 år har i alle årets fem første måneder utgjort omtrent en tredjedel av de helt ledige i Innlandet. Dette er en litt høyere andel enn på samme tid i fjor. Selv om noe av økningen kan tilskrives det ovennevnte bruddet i statistikken, er dette likevel en situasjon vi vil følge med på, understreker Lien.

 

Mange nye ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid

I Innlandet var det i mai måned en tilgang på 1 810 ledige stillinger. Dette var på samme nivå som i mai i fjor. Det var flest nye ledige stillingene innen helse, pleie og omsorg med 422 stillinger. – Nest størst tilgang var det innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 258 nye ledige stillinger, og det er mer enn dobbelt så mange som i samme måned i fjor. Innen denne yrkesgruppen kan det finnes stillinger som ikke nødvendigvis stiller så store krav til utdanning. Dette burde innebære gode muligheter for å skaffe arbeid også for ledige uten fagbrev eller høyere utdanning, avslutter Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011