Arbeidsgivere bør tenke nytt i rekrutteringen

Infografikk Innlandet arbeidsmarkedet februar 2023
Infografikk med hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – ved utgangen av februar 2023