Innlandet er det fylket i landet som hadde de nest høyeste utbetalingene i gjennomsnitt pr innbygger. Kun Nordland hadde høyere utbetalinger i gjennomsnitt pr innbygger.

I innlandet mottok 54 prosent av befolkningen en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året. Dette var den høyeste andelen i landet.

Infografikk utbetalinger fra NAV 2019 Innlandet