Fra og med 17. mars startet NAV med hyppige publiseringer av statistikk som kan gi informasjon om konsekvensene av koronaviruset. Statistikken er samlet på nettsiden nav.no/koronastatistikk. Sammenlignet med den månedlige publiseringen av ledighetstall, inneholder denne publiseringen kun noen hovedtall.

Stor variasjon i ledigheten i Innlandet

Andelen helt ledige arbeidssøkere varierer svært mye blant kommunene i Innlandet, fra Trysil med 24,1 prosent til Folldal med bare 2,8 prosent. I alle de store kommunene våre har antall helt ledige økt til det dobbelte sammenlignet med tirsdag i forrige uke.

11 900 søknader om dagpenger siste uke I løpet av den siste uken har NAV i Innlandet mottatt 11 920 søknader om dagpenger. 11 096 av disse gjaldt dagpenger under permittering, mens resten gjaldt ordinære dagpenger.

Stor økning i ledigheten innen flere yrkesgrupper

– Den siste uken har økningen i antall arbeidsledige vært størst innen butikk- og salgsarbeid med i overkant av 2 200 flere helt ledige. Økningen i antall helt ledige har vært på over 1 000 personer også innen bygg og anlegg og innen reiseliv og transport, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Statistikkpakke helt ledige i NAV i Innlandet - alle kommuner