1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

 

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et noe lavere antall helt ledige sammenlignet med august i fjor, mens den bruddjusterte bruttoledigheten var noe høyere. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i august måned.

 

Lavest ledighet i Nord-Østerdal

– Også denne måneden hadde Nord-Østerdal lavest ledighet i fylket med 1,2 prosent og Sør-Østerdal høyest med 2,3 prosent. At de små kommunene i Nord-Østerdal har lav ledighet, er ikke uvanlig, og i Sør-Østerdal er det særlig Trysil som trekker opp ledigheten. Trysil er et typisk vintersportssted med betydelig lavere aktivitet i arbeidsmarkedet nå. Trysil var i så måte den eneste kommunen i Innlandet som hadde en ledighet på over tre prosent, sier Lien.

 

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Ved utgangen av august måned var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 537 helt ledige arbeidssøkere. Nest flest ledige var det innen serviceyrker og annet arbeid der 410 personer var helt ledige. Innen førstnevnte yrkesgruppe var dessuten ledigheten betydelig høyere enn i samme måned i fjor.

 

Fortsatt lav stillingstilgang

I august måned var det en tilgang på 1 155 ledige stillinger i Innlandet. Dette var et noe lavere antall enn i august i fjor. - Det var klart flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 316 stillinger. Tilgangen på ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid var nest høyest med 132 ledige stillinger. Det er 23 flere enn i samme måned i fjor. Selv om det er mange ledige arbeidssøkere innen denne yrkesgruppen, er det altså mange nye ledige stillinger innen yrkesgruppen også. Det betyr at det finnes gode muligheter for de ledige til å skaffe seg en jobb, avslutter direktør Bjørn Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011