Innlandet har fortsatt lavere ledighet enn landet forøvrig