En av fire bedrifter har rekrutteringsproblemer

Bjørn Lien, NAV Innlandet
En av fire arbeidsgivere i Innlandet har rekrutteringsproblemer viser NAVs bedriftsundersøkelse for 2023. -Dette er en stor utfordring, både fordi det kan gå ut over tjenestetilbudet til befolkningen i Innlandet, og fordi det på sikt kan hemme bedriftens utvikling, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.