Formidlere som har gjennomgått og bestått e-læring på Kunnskapsbanken vil få godkjenning som bestillere. Man må gjennomføre både e-læringskurset "grunnkurs i hjelpemiddelformidling" og e-læringskurset "godkjenningskurs i bestillingsordningen". Disse kursene finner du her:

Hvordan bestille?

Her finner du oversikt over hvilke produkter som er lagervarer i bestillingsordningen i Trøndelag.

Dersom brukeren har behov for annet tilbehør til et hjelpemiddel enn det som finnes i lagervarekatalogene, må vanlig søknadsskjema benyttes. Det må også søkes på ordinært søknadsskjema hvis det er behov for et annet produkt enn hjelpemidlene som står på bestillingslisten, f.eks. en annen type rullator. Dette gjelder også hvis utlevert hjelpemiddel på bestillingsordningen skal byttes med et annet tilsvarende produkt.

Hva må bestiller vurdere?

  • Om hjelpemiddelet direkte avhjelper praktiske problemer i dagliglivet eller bidra til at søker kan bli pleiet hjemme.
  • Om hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i hjemmet.
  • Om søker har en vesentlig og varig nedsatt funksjonsevne. (Varighet = 2 år.) Behov for hjelpemidler ved sykdom skade om ikke er varig har kommunen ansvar for å dekke.
  • Hjelpemidler som skal brukes i institusjon, dagsenter, avlastningsbolig eller barnebolig skal i hovedsak finansieres av kommunen..
  • Hjelpemidler som skal brukes på arbeidsplass, på skole eller i barnehage kan ikke anskaffes på bestillingsordningen. Slike søknader må vurderes opp mot annet lovverk, og derfor søkes på ordinært søknadsskjema.