I disse tilfellene kan Hjelpemiddelsentralen vurdere om hjelpemidler kan sendes ut før søknad:

 • Ved terminalpleie
 • Ved sårproblematikk
 • Ved utskriving fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helsehus som ikke kan planlegges

Hjelpemidler som ligger inn under denne ordningene er:

 • Rollator

 • Gåbord

 • Transportrullestol

 • Komfortrullestol

 • Trykkavlastende pute

 • Trykkavlastende overmadrass

 • Trykkavlastende madrass

 • Toalettforhøyer

 • Toalettstol

 • Dusjkrakk

 • Dusj- / toalettstol

 • Seng med madrass, sengegrinder og løftebøyle

 • Passiv løfter med seil

 

For å melde om et behov for hjelpemidler før søknad bruker du «Ut før søknad» skjemaet. Skjemaet er kryptert og ivaretar brukerens sikkerhet slik at personopplysninger ikke kommer på avveie.

De henvendelser som kommer inn før kl 14.00 vil bli behandlet samme dag og sendt med neste transport til kommunalt lager. Kommer skjemaet inn etter kl 14.00 blir det behandlet påfølgende arbeidsdag. (NB: I Trondheim gjelder fortsatt avtalen om leveringstid for saker som defineres under hast/prio)

Søknad må ettersendes senest 2 uker etter meldt behov. Det er viktig for bruker at søknad ettersendes, da bruker vil stå uten vedtak på hjelpemidlet til søknad er behandlet.