Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Person

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag kan bistå med tilrettelegginger for deg som har nedsatt funksjon. Vi er én hjelpemiddelsentral med to lokasjoner, én i Levanger og én i Trondheim. Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som har behov for hjelpemidler eller andre tjenester fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Kommune

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunen innen hjelpemiddel- og tilretteleggingsområdet. I tillegg har vi et forvaltningsansvar for hjelpemidler som er finansiert av folketrygden.

Leverandør

Her finner du informasjon samt oversikt over rutiner og aktuelle skjema for leverandører.