Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Publisert: 25.01.2018 | Sist endret: 22.01.2020

Person

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag kan bistå med tilrettelegginger for deg som har nedsatt funksjon. Vi er én hjelpemiddelsentral med to lokasjoner, én i Levanger og én i Trondheim. Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som har behov for hjelpemidler eller andre tjenester fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Publisert: 06.11.2017 | Sist endret: 24.04.2020

Kommune

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag har rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunen innen hjelpemiddel- og tilretteleggingsområdet. I tillegg har vi et forvaltningsansvar for hjelpemidler som er finansiert av folketrygden.

Publisert: 31.10.2017 | Sist endret: 01.12.2020

Leverandør

Her finner du informasjon samt oversikt over rutiner og aktuelle skjema for leverandører.

Publisert: 21.11.2017 | Sist endret: 20.12.2019