Person

NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark kan bistå med tilrettelegging for deg som har nedsatt funksjon. Vi er én hjelpemiddelsentral med to lokasjoner, én i Tromsø og én i Lakselv. Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som har behov for hjelpemidler eller andre tjenester fra NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark.

Dersom du ikke finner ønsket informasjon i lenkene over, så sjekk denne lenken

-------------------------------------------------------------------------------------------