De fleste kommuner har et utvalg av de mest vanlige tekniske hjelpemidlene til forflytning og daglig aktivitet som de kan låne ut. Ta derfor kontakt med hjelpemiddelansvarlige i din kommune.