Ved feil på hjelpemiddelet skal kommunal servicetekniker / hjelpemiddeltekniker alltid kontaktes. Han/hun vil gjennomføre nødvendig feilsøking på hjelpemiddelet. Hvis det er behov for bistand tar kommunal servicetekniker / hjelpemiddeltekniker kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. 

Da kan NAV Hjelpemiddelsentral bistå via digital samhandling (skype eller lignende), telefoni eller fjernstyring av datamaskin. 

Ved akutt behov for reparasjon utenfor åpningstid; ring 917 81 122.