Godkjenningskurs for bestillingsordningen finner du på www.kunnskapsbanken.net

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker. Når du har gjennomgått dette kurset og bestått testen, blir du godkjent bestiller og kan benytte NAV Hjelpemiddelsentrals bestillingsordning. Målgruppen for kurset er utvalgte fagpersoner i kommunen og i 2. og 3. linjetjenesten. Brukere med brukerpass som gjennomfører kurset og består godkjenningstesten blir godkjente bestillere i egne saker.

Målet med kurset er at du skal ha

  • kunnskap om bestillingsordningen
  • kjennskap til gjeldende lover og regler
  • vite når du kan bruke bestillingsordningen og når du må skrive søknad  

Før du tar dette kurset, må du ha gjennomgått Grunnkurs hjelpemiddelformidling.

I vår lokale lagervarekatalog (på www.nav.no) er alle hjelpemidler i bestillingsordningen merket med B.

Det skjer stadig endringer i lagervarekatalogen vår. Bruk alltid katalogen på nettet, istedenfor en utdatert utskrift. Legg siden som favoritt!