Brukerutvalget ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

 • Anders Hauge Olsen – fast
 • Rune Fosberg – personlig vara
 • Beate Molander– fast
 • Celina Sjøberg - personlig vara
 • Ragnhild Skovly Hartviksen - fast
 • Gerd Sissel Møller - personlig vara
 • Svein Erik Hansen – fast
 • Hilbert Nicalai Hansen – fast
 • Rita Elnes - fast
 • Malin Bjerke  - vara for alle tre
 • Hege Iversen (Fredrikstad) – fast
 • Paul Oddvar Holm (Moss) – fast
 • Eva Kjølstad– fast
 • Anne Mette Følkner - fast
 • Roar Sætervoll –  vara for begge