Bestillingsordningen

Bestillingsordningen skal sørge for at brukerne får hjelpemidlene de trenger så raskt som mulig. Bestillingsordningen er en forenklet søknadsrutine som omfatter de rimeligste og mest brukte hjelpemidlene. For å kunne benytte bestillingsordningen må en være godkjent rekvirent. Alle kommuner har godkjente rekvirenter.

Utlevering av hjelpemidler

Det er kommunen som er ansvalig for utlevering av hjelpemiddler til deg. Hjelpemiddelsentralen transporterer hjelpemidler som skal lånes ut til hjelpemiddellagrene i din kommune. Under relatert informasjon finner du kontaktinformasjon til hjelpemiddellagrene i Nordland.

Montering og instruksjon

Det er kommunen som skal bistå med enklere monteringsarbeid og som følger opp og står for nødvendig opplæring i bruken av hjelpemidlet.