Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Nordland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Team Arbeid ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har et tverrfaglig team som kan bidra i saker som omhandler behov for tilrettelegging på arbeidsplass. Teamets oppgave er å gi råd og veiledning om tilrettelegging, bruk av tekniske hjelpemidler og andre tiltak som gjør at flest mulig kan komme ut i arbeid eller beholde arbeid.

Lokale skjemaer

Her finner du skjemaer som er spesiellt utarbeidet for NAV Hjelpemiddelsentral Nordland.

Hørselsområdet

På hørselsområdet er vi 3 stykker som jobber i 2,5 stillinger. Geir Skålbones (audioingeniør) Inger Lise Neef (audiopedagog) og Hege Anita Stene (Optiker/Rådgiver hørsel). Hørselsområdet på Nav Hjelpemiddelsentral Nordland ivaretar behovet for hørselstekniske hjelpemidler for brukere i alle aldre i Nordland fylke.

Brukerpass og kontaktpersonordningen

Hensikten med brukerpasset er å øke brukertilfredsheten på hjelpemiddelområdet. En målsetting med brukerpassordningen er å styrke brukernes rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen. Fast kontaktperson: Familier som har barn med omfattende funksjonsnedsettelser kan få fast kontaktperson fra hjelpemiddelsentralen i eget fylke

Tilrettelegging av bolig

Norske boliger er sjelden tilpasset personer som har nedsatt funksjonsevne på grunn av nedsatt bevegelse, syn, hørsel, allergi eller av andre årsaker. Tilpassing av bolig er derfor et viktig virkemiddel for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får en egnet bolig.

Bestillingsordningen

Hjelpemiddelsentralens bestillingsordning er en ordning der vilkår for finansiering av hjelpemidler fra Folketrygden vurderes av kontakter ute i kommunene. Kontaktene består av rekvirenter som er godkjente fra Hjelpemiddelsentralen, og som har deltatt i sentralens opplæringsprogram for hjelpemiddelformidling.

Hjelpemiddelansvarlig i din kommune

Dersom du har behov for et hjelpemiddel, skal du henvende deg til hjelpemiddelansvarlig i din kommune. De kan gi råd om hjelpemidler og utlån. De kan også bistå deg med å finne ut hvem du skal kontakte for å finne riktig løsning på ditt funksjonsproblem. Lister over hjelpemiddellager i fylket og kommunale kontaktpersoner, ligger til høyre på siden under "Relatert informasjon"

Hjelpemidler og feriereise

Vi reiser stadig oftere og lengre. Som konsekvens av dette kan det også skje at det hjelpemidlet du er avhengig av går i stykker mens du er på reise, innenlands eller utenlands.