Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemidler, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 15.09.2020

Hva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Nordland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger.

Publisert: 21.03.2014 | Sist endret: 15.09.2020

Person

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemninger. Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som har behov for hjelpemidler eller andre tjenester fra NAV Hjelpemiddelsentral Nordland.

Publisert: 14.09.2020 | Sist endret: 15.09.2020

Kommune

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har rådgivnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunen innen hjelpemiddel- og tilretteleggingsområdet. I tillegg har vi et forvaltningsansvar for hjelpemidler som er finansiert av folketrygden.

Publisert: 14.09.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Tilrettelegging for barn med hørselsvansker i barnehage og skole

Publisert: 26.10.2018 | Sist endret: 05.03.2020

Team Arbeid ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har et tverrfaglig team som kan bidra i saker som omhandler behov for tilrettelegging på arbeidsplass. Teamets oppgave er å gi råd og veiledning om tilrettelegging, bruk av tekniske hjelpemidler og andre tiltak som gjør at flest mulig kan komme ut i arbeid eller beholde arbeid.

Publisert: 12.02.2016 | Sist endret: 31.10.2019

Hørselsområdet

På hørselsområdet er vi 3 stykker som jobber i 2,5 stillinger. Inger Lise Neef (audiopedagog), Erlend Eggestad (audiograf) og Hege Anita Stene (Optiker/Rådgiver hørsel). Hørselsområdet på Nav Hjelpemiddelsentral Nordland ivaretar behovet for hørselstekniske hjelpemidler for brukere i alle aldre i Nordland fylke.

Publisert: 23.06.2014 | Sist endret: 08.10.2020