Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker er det ansatt fylkeskoordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.

Mange av tilbudene kombinerer behandling med deltakelse i arbeidsrettete tiltak. Ordningene er tilrettelagt for personer med         ulike typer psykiske helseproblemer, alt fra lette depresjoner til tunge psykiske lidelser.       

NAV har et bredt spekter av tilbud og tiltak til denne målgruppen. Tilbudene varierer fra fylke til fylke. I Agder får du tilbud om disse: