Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Agder er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv.

Publisert: 02.01.2019 | Sist endret: 21.01.2020

Hva kan NAV Arbeidslivssenter hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Agder bistår virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, hindre frafall fra arbeidslivet og bedre arbeidsmiljøet.

Publisert: 30.10.2018 | Sist endret: 24.01.2019