Forsikring for selvstendig næringsdrivende

 • 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag. For sykefravær som starter før 1. oktober 2017, er dekningsgraden 65 prosent.
 • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
 • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag
 • resultatregnskap for inneværende år som opplyser om brutto inntekt, fradrag og netto næringsinntekt
 • personinntektsskjema fra forrige år
 • budsjett for inneværende år/neste år (for nystartet virksomhet)
 • oppdragsavtaler og inngåtte kontrakter
 • dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt
 • utskrevet grunnlag for forskuddsskatt for næring fra Skatteetaten 
 • arbeidstaker
 • frilanser med forsikring
 • arbeidsledig
 • ved utgangen av det halvåret skriftlig oppsigelse ble mottatt av NAV
 • ved utgangen av det halvåret du har betalt premie for, hvis du ikke betaler premie for neste halvår innen fristen som er oppgitt i varsel fra NAV
 • fra den dagen næringsdriften din opphører
 • fra den dagen du har brukt opp sykepengerettighetene dine