Levealdersjustering av alderspensjon

Language

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.

Hvis forventet levealder øker mellom årskull, vil levealdersjusteringen føre til at yngre årskull får noe lavere alderspensjon ved en gitt uttaksalder.

Du kan kompensere for dette ved å fortsette lenger i arbeid og utsette uttaket av pensjon. Levealdersjusteringen skjer i praksis gjennom såkalte forholdstall og delingstall. For hvert årskull fastsettes det månedlige forholdstall og delingstall. Disse blir fastsatt endelig 1. juli det året et årskull fyller 61 år, og blir ikke endret senere. Alderen din ved uttak eller endring av alderspensjonen avgjør hvilket forholdstall eller delingstall som skal benyttes.

I nettjenesten Din pensjon kan du beregne pensjonen din ved ulike valg av uttaksalder og se hvordan levealdersjusteringen vil slå ut for deg i praksis. Du kan også se på tabellen under som viser hvor lenge du må fortsette i arbeid og utsette uttaket av pensjon for å få like høy pensjon som du ville fått fra 67 år dersom pensjonen ikke hadde blitt levealdersjustert.

For deg som er født i 1957 eller tidligere er levealdersjusteringen nå endelig fastsatt.

For deg som er født i 1958 eller senere er nødvendig uttaksalder basert på prognoser fra Statistisk sentralbyrå for utviklingen i levealder. Vi forventer at levealderen fortsetter å øke, og de som er unge i dag må derfor regne med å jobbe lenger dersom de vil kompensere for levealdersjusteringen. Økt levealder vil likevel føre til at unge i dag kan regne med minst like lang tid som pensjonist som dagens pensjonister.

Tidligere uføretrygdede født i perioden 1944–1951 får en delvis skjerming mot levealdersjusteringen ved overgang til alderspensjon fra 67 år. Les mer om skjermingstillegg til tidligere uføretrygdede.  

Årskull

Nødvendig uttaksalder   for å kompensere for levealdersjusteringen1

Forventet levealder på   uttakstidspunktet2

Forventet antall år   som pensjonist2

1943

67 år

85 år 9 mnd.

18 år 9 mnd.

1944

67 år 1 mnd.

85 år 10 mnd.

18 år 9 mnd.

1945

67 år 2 mnd.

85 år 12 mnd.

18 år 10 mnd.

1946

67 år 3 mnd.

86 år 2 mnd.

18 år 11 mnd.

1947

67 år 4 mnd.

86 år 3 mnd.

18 år 11 mnd.

1948

67 år 5 mnd.

86 år 5 mnd.

19 år

1949

67 år 6 mnd.

86 år 7 mnd.

19 år 1 mnd.

1950

67 år 8 mnd.

86 år 9 mnd.

19 år 1 mnd.

1951

67 år 9 mnd.

86 år 11 mnd.

19 år 2 mnd.

1952

67 år 10 mnd.

87 år

19 år 2 mnd.

1953

68 år

87 år 2 mnd.

19 år 2 mnd.

1954

68 år 2 mnd.

87 år 4 mnd.

19 år 2 mnd.

1955

68 år 4 mnd.

87 år 6 mnd.

19 år 2 mnd.

1956

68 år 6 mnd.

87 år 8 mnd.

19 år 2 mnd.

1957

68 år 8 mnd.

87 år 10 mnd.

19 år 2 mnd.

1958

68 år 10 mnd.

87 år 11 mnd.

19 år 1 mnd.

1959

69 år

88 år 1 mnd.

19 år 1 mnd.

1960

69 år 1 mnd.

88 år 2 mnd.

19 år 1 mnd.

1961

69 år 3 mnd.

88 år 4 mnd.

19 år 1 mnd.

1962

69 år 5 mnd.

88 år 6 mnd.

19 år 1 mnd.

1963

69 år 6 mnd.

88 år 7 mnd.

19 år 1 mnd.

1964

69 år 8 mnd.

88 år 9 mnd.

19 år 1 mnd.

1965

69 år 9 mnd.

88 år 10 mnd.

19 år 1 mnd.

1966

69 år 10 mnd.

88 år 12 mnd.

19 år 2 mnd.

1967

70 år

89 år 1 mnd.

19 år 1 mnd.

1968

70 år 1 mnd.

89 år 3 mnd.

19 år 2 mnd.

1969

70 år 2 mnd.

89 år 4 mnd.

19 år 2 mnd.

1970

70 år 4 mnd.

89 år 5 mnd.

19 år 1 mnd.

1971

70 år 5 mnd.

89 år 7 mnd.

19 år 2 mnd.

1972

70 år 6 mnd.

89 år 8 mnd.

19 år 2 mnd.

1973

70 år 8 mnd.

89 år 9 mnd.

19 år 1 mnd.

1974

70 år 9 mnd.

89 år 11 mnd.

19 år 2 mnd.

1975

70 år 10 mnd.

89 år 12 mnd.

19 år 2 mnd.

1976

70 år 11 mnd.

90 år 1 mnd.

19 år 2 mnd.

1977

71 år 1 mnd.

90 år 3 mnd.

19 år 2 mnd.

1978

71 år 2 mnd.

90 år 4 mnd.

19 år 2 mnd.

1979

71 år 3 mnd.

90 år 5 mnd.

19 år 2 mnd.

1980

71 år 4 mnd.

90 år 6 mnd.

19 år 2 mnd.

1981

71 år 6 mnd.

90 år 7 mnd.

19 år 1 mnd.

1982

71 år 7 mnd.

90 år 8 mnd.

19 år 1 mnd.

1983

71 år 8 mnd.

90 år 10 mnd.

19 år 2 mnd.

1984

71 år 9 mnd.

90 år 11 mnd.

19 år 2 mnd.

1985

71 år 10 mnd.

90 år 12 mnd.

19 år 2 mnd.

1986

71 år 11 mnd.

91 år 1 mnd.

19 år 2 mnd.

1987

72 år 1 mnd.

91 år 2 mnd.

19 år 1 mnd.

1988

72 år 2 mnd.

91 år 3 mnd.

19 år 1 mnd.

1989

72 år 3 mnd.

91 år 4 mnd.

19 år 1 mnd.

1990

72 år 4 mnd.

91 år 5 mnd.

19 år 1 mnd.

1991

72 år 5 mnd.

91 år 6 mnd.

19 år 1 mnd.

1992

72 år 6 mnd.

91 år 7 mnd.

19 år 1 mnd.

1993

72 år 7 mnd.

91 år 8 mnd.

19 år 1 mnd.

1994

72 år 8 mnd.

91 år 9 mnd.

19 år 1 mnd.

1995

72 år 9 mnd.

91 år 10 mnd.

19 år 1 mnd.

1996

72 år 10 mnd.

91 år 11 mnd.

19 år 1 mnd.

1997

72 år 11 mnd.

91 år 12 mnd.

19 år 1 mnd.

1998

73 år

92 år 1 mnd.

19 år 1 mnd.

1999

73 år 1 mnd.

92 år 2 mnd.

19 år 1 mnd.

2000

73 år 2 mnd.

92 år 3 mnd.

19 år 1 mnd.


1
Viser den direkte effekten av levealdersjusteringen. Nye opptjeningsregler for alderspensjon, som gjelder delvis for personer født fra 1954 og fullt ut for personer født fra 1963, har også innvirkning på størrelsen på pensjonen. 2 Prognoser for levealder og antall år som pensjonist der det er tatt hensyn til redusert dødelighet i befolkningen også i løpet av tiden som pensjonist.