Gradert sykmelding – omfang, utvikling og bruk

Arbeid og velferd nr. 3-2011

Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune

Artikkelen er en del av et prosjekt som søker å øke kunnskapen om gradert sykmelding. Det gis en beskrivelse av omfanget og bruken av gradert sykmelding og kjennetegn ved dem som benytter ordningen. Det ses også på utviklingen i regelverket og i bruken av ordningen over tid. Det omfattende datamaterialet gjør det mulig å vurdere hvilken betydning de lovbestemte oppfølgingstidspunktene ved 8, 12 og 26 uker har for bruken av gradert sykmelding.