Utbetalinger

Help

Her finner du dine utbetalinger fra NAV, utbetalingsdatoer m.m.

Utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk

Her ser du generell informasjon om utbetalinger fra NAV. I oversikten over hver ytelse får du informasjon om utbetalingsdatoer, feriepenger og hvilke måneder det trekkes lavere eller ingen skatt.

Dine utbetalinger

Logg inn og se utbetalingene du har fått fra NAV de siste tre årene. Ytelser fra kommunen vises ikke i denne tjenesten.

Utbetalingsinformasjon fra NAV er digital

Alle kan se sin utbetalingsinformasjon på Ditt NAV på nav.no. NAV har i all hovedsak sluttet å sende utbetalingsmeldinger i posten. Kan du ikke benytte Ditt NAV, kan du ringe NAV Kontaktsenter og få utbetalingsinformasjonen lest opp.