Antall mottakere av supplerende stønad. Alder og kjønn. Mars 2010 - 2020

Kvinner

Menn